Yaklaşım Logo

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Çalışmaları Üzerine Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar

Yazar: Talha BAKIRCIOĞLU* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde “işçi” olarak çalışan işgörenler resmi ve dini bayramlarda iş görme edimlerini yerine getirmemiş olsalar dahi o günlerin ücretine hak kazanacaklardır. Aşağıda detaylıca değineceğimiz üzere işçilerin resmi ve dini bayramlarda tatil yapmayıp çalışmaları halinde ise […]

Alacak Davası Sonrasında SGK Nezdinde Yapılacak İşlemler

Yazar: Eyüp Sabri DEMİRCİ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Fazla çalışma ücreti, işçiye normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının % 50 yükseltilmesi suretiyle ödenmektedir. Hafta tatili ücreti, hafta tatiline hak kazanan işçiye, çalışmadan geçirdiği süre için ödenen 1 günlük ücrettir. Hafta tatiline hak kazanan işçiye hafta […]

Organize Sanayi Bölgesinde Kiralanan İşyerlerinin Vergilendirilmesi

Yazar: Hasan Basri CAN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bilindiği üzere 19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesinin önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere’de görüldüğü organize sanayi bölgesi uygulamasına, 20. yüzyılın başlarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce de başlanmıştır. […]

EYT ile İlgili Önemli Başlıklar

Yazar: Mahmut ÇOLAK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bu çalışmamızda EYT ile ilgili 6 önemli başlığı maddeler halinde açıklamaya çalışacağız. II- EYT’DEN EMEKLİ OLANLARIN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIP KAZANAMAMASI EYT’den emekli olacakların iş mevzuatı gereği kıdem tazminatına hak kazanıp kazanamayacakları konusu önem arz etmektedir. Öncelikle “kıdem […]

Yabancı Şirketlerce Türkiye’de Açılan İrtibat Büroları Teknoloji Üssü Olarak Kullanılabilir Mi?

Yazar: Levent BAŞAK* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Türkiye’de yurt dışında yerleşik yabancı şirketler tarafından açılacak olan irtibat bürolarının (ofislerinin) hukukî statüsü 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu”([1]) ile belirlenmiştir. Ayrıca irtibat bürolarının Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili olarak “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde([2]) özel bir düzenleme yapılmıştır. […]

Sigorta Primlerinin ve İdari Para Cezalarının (7440 Sayılı Kanun Kapsamında) Yeniden Yapılandırılması ve Sonuçları

Yazar: Mustafa İTİŞKEN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Bilindiği gibi, her ne kadar, her kesim tarafından eleştirilse de; sosyo ekonomik, sosyo politik ve diğer nedenlerle, işverenlerin ve sigortalıların yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunda zorlandıkları dönemlerde; değişik aralıklarda ve pek de uzun vade denilemeyecek dönemlerde hem genel bütçeye gelir temin […]

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması ve Özellikli Durumlar

Yazar: Ahmet KORKMAZ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ KVK’nın 32/A maddesiyle ekonomik kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın artırılması, bölgelerarası gelişmişlik düzeyi farkının en aza indirilmesi ve sektörel olarak da kümelenme olgusunun öne çıkarılarak yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanmasına imkân tanınmıştır. İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında finans […]

EYT’li Çalıştıran İşverene Teşvik Uygulaması

Yazar: Sevgi ÜVEDİ* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ 03.03.2023 tarihli ve 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici […]

Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yapan Kamu Görevlisine Disiplin Cezası Verilmesi

Yazar: Ertan AYDOĞAN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Gelişen ve farklılaşan teknoloji sosyal medyayı kullanmayan kişi sayısını neredeyse yok denecek kadar az hale getirmiş ve bağımlılık yaratan bu durum, insan ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştır. Günümüzde insanlar uzun saatlerini sosyal medyada geçirmekte ve mobil telefonlar sayesinde sosyal medya […]

KOSGEB’in “Sanayide Nitelikli Eleman Desteği” Uygulaması

Yazar: Bünyamin ESEN* E-Yaklaşım / Haziran 2023 / Sayı: 366 I- GİRİŞ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından küçük ve orta büyüklükteki işlemlere (KOBİ’lere) yönelik olarak çeşitli destekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar ile KOBİ’lerde kaliteli ve verimli üretimin teşviki, rekabet gücünün artırılması, işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik […]