Yaklaşım Logo

Hisse Senetlerinden Ve Katılım Belgelerinden Sağlanan Gelirlerin/Kazançların Vergilendirilmesi Hususunun Dökümlenmesi

Yazar: Fırat İNSEL* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri ile vade tarihinden önce elden çıkarılmasından sağlanan alım satım kazançları olarak iki ana […]

Çalışana Avans Verme Koşulları

Yazar: Erol GÜNER* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Çalışan ve işveren ilişkinin en temelinde önemli ölçüde ücret kavramı bulunmaktadır. İşveren çalışanın hizmeti sonucunda, buna karşılık bir ücret ödemek zorundadır. İş Kanunu’na göre bu ödemeler genellikle en geç ayda bir yapılmalıdır. İşçinin hizmeti karşılığında hak ettiği ücretin ödenme süresi hem 4857 […]

Mirasın Reddi Nedeniyle Tapu Ve Vergi Kayıtlarında Düzeltme Gerekmesi Halinde Uygulamada Yaşanan Sorunlar

Yazar: Bülent ÇİTÇİ*  ** E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Uygulamada kişilerin bilgisi, iradesi ve onayı dışında sahte bir imzayla veraset vergisi beyannamesi verilebilmekte ve miras konusu gayrimenkuller mirasçılardan yalnızca birisinin tapuya başvurusuyla miras belgesinde yazılı tüm kişilerin üzerine geçebilmektedir.  Aşağıda aynı zamanda bir mükellef hakkı olan mirasın […]

Çalışma Koşullarında Değişiklik Sonucu İkramiyenin Düşürülmesi

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ İş Hukukunun en tartışmalı alanlarından biri, çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması ve işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konulmasıdır. İş Hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci […]

KDV Oran Değişimleri Ve Finansal Kiralama Sözleşmelerine Etkisi

Yazar: Yiğit YILDIZ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Ticaret sisteminin tarihsel geçmişi incelendiğinde insanların bir arada yaşamaya başlamasıyla paralellik gösterdiği görülecektir. İnsan yaşamında meydana gelen köktenci değişiklikler, kaçınılmaz olarak ticaret usullerini de etkilemiştir, etkilemeye de devam etmektedir. Günümüz ticaret sisteminde ise iktisadi değerin mülkiyet hakkına sahip olmaktan ziyade, […]

Çalışma Hayatında Ayrıksı Bir Uygulama “İkale Sözleşmesi”

Yazar: Talha BAKIRCIOĞLU* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Ülkemiz çalışma hayatında iş sözleşmeleri genellikle “fesih” ile sona ermekte ve sanki işyeri ile ilişiğin sadece bu şekilde kesilebileceği anlayışı hakim olmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ise daha çok feshe ilişkin hükümler bulunmaktadır. Pratikte ise ayrıksı bir uygulama olsa da […]

Anonim Şirket Aktifine Kayıtlı Gayrimenkulün Satışından Elde Edilen Gelirle Şirket Borcunun Kapatılması

Yazar: Ufuk ÜNLÜ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ticari hayatın bir gerekliliği olarak anonim şirketler, ihtiyaçlarını karşılamak ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere gayrimenkul (taşınmaz) satın alma ya da kiralama usullerini tercih etmektedirler. Satın alma […]

Doğum Nedeniyle Aylıksız İzne Ayrılan Memurun Aylıksız İzinde Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi

Yazar: Salih ÇALAL* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ Yerel yönetimlerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi (belediye şirketleri de dâhil) ve geçici işçi olmak üzere 3 statüde personel istihdam edilmektedir. Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre memur statüsünde muhtelif unvanlarda memur, bilgisayar işletmeni, mühendis, tekniker, […]

Binek Otomobillerde Yasal Amortisman Ayırma Sınırını Aşan Birikmiş Amortismanların Enflasyon Düzeltmesinin, Vergi Matrahı Yönünden Sonuçları

Yazar: Ferhat FAHRAN* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 “Bilgisizlik, İnsanın Gönül Rızasıyla İstediği Bir Talihsizliktir.” CİCERO I- GİRİŞ 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. ve “Mesleki Giderler” başlıklı 68. […]

İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İstemi

Yazar: Yasin KULAKSIZ* E-Yaklaşım / Eylül 2023 / Sayı: 369 I- GİRİŞ İş yaşamında ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi işçilerin en çok üzerinde durdukları konulardan biri olarak bilinmektedir. İşçilerin birçoğu, kıdem tazminatına hak kazandıkları zaman ihbar tazminatına da hak kazandıklarını düşünmekle birlikte, kıdem tazminatına hak kazanma koşulları ile ihbar tazminatına hak kazanma […]