Yaklaşım Logo

Dergide Bu Ay

Bu Ay Dergimizde

2023 Hesap Dönemi Safi Kurum Kazancının Tespiti

Yazar: Onur ŞAHİN* E-Yaklaşım / Nisan 2024 / Sayı: 376 I- GİRİŞ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 1. maddesinde kurumlar vergisinin konusu genel olarak “kurum kazancı” olarak

2024 Yılında Geçerli Asgari Destek Ödemesi

Yazar: Sevgi ÜVEDİ* E-Yaklaşım / Nisan 2024 / Sayı: 376 I- GİRİŞ 25.01.2024 tarihli ve 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Fazla veya Yersiz Uygulanan Katma Değer Vergisi İadesi

Yazar: Nuri DEĞER* E-Yaklaşım / Nisan 2024 / Sayı: 376 I- GİRİŞ Mükelleflerin ticari, sınai ve diğer faaliyetlerinin icrası sırasında vergilerin oranı, istisnaları ve belgelerin düzenlenmesi

Tüm Yazılar Görüntülendi