Yaklaşım Logo

Dergide Bu Ay

Bu Ay Dergimizde

Anonim Şirketlerde Pay Devri

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK* E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378 I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan ticaret şirketlerinden olan anonim şirketlerde sermaye

Çekten Caymanın Koşulları ve Neticeleri

Yazar: Mustafa YAVUZ* E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378 I- GİRİŞ Çek, Yasa’da belirtilen sıkı şekil kurallarına bağlı olarak, keşideci tarafından muhatap bankaya hitaben düzenlenen,

Hizmet Birleştirmesi İle Emeklilikte Ayrıntılar

Yazar: Akın ŞİMŞEK* E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378 I- GİRİŞ Sigortalıların farklı statülerde geçen çalışma sürelerinin birleştirilmesi suretiyle yaşlılık aylığına hak kazanmalarında sigorta başlangıç

Tüm Yazılar Görüntülendi