Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu

(21.08.2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır) Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu...


2020 / 34 Sayılı Genelge - Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

2020 / 34 Sayılı Genelge - Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA DUYURU...

2020-31, 2020-32, 2020-33 Sayılı SGK Genelgeleri

2020 / 31 Sayılı Genelge - Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri 2020 / 32 Sayılı...

Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (03 Eylül 2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU (05 Ağustos 2020 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır)...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)

Karar Sayısı: 2812 Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin...

Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

KDV’de Oran İndiriminin Ekonomik Mali ve Sosyal Etkileri
Nuri DEĞER

I- KDV’NİN KONUSU

KDV’de oran indiriminin etkilerini ortaya koyabilmek bakımından, öncelikle KDV’nin temel özellikleri ve işleyişi üzerinde kısaca durmakta fayda vardır.

KDV, sadece belirli mallar veya sektörler üzerine konulan bir vergi olmayıp, bir milli ekonomide iktisadi işletme çerçevesinde gerçekleştirilen ticari, sınai ve zirai gibi tüm faaliyetleri vergilendirmeyi amaçlayan bir tüketim vergisidir. Konusu en geniş bir vergidir.

KDV, üretim ve tüketim zincirinin her aşamasında, malların ve hizmetlerin satışından alınan ve vergi indirimine imkân tanımak suretiyle de sadece her aşamada katılan katma değeri temel alan, çok aşamalı, genel yayılı bir satış vergisidir. Katma değer, bir malın satış değeri ile bunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan girdilerin alış maliyeti arasındaki farktan oluşmakta, ödenecek KDV de, satış tutarı üzerinden hesaplanacak KDV’den alışlar üzerinden ödenen KDV’nin mahsup edilmesi suretiyle bulunmaktadır. KDV sisteminde, mal ve hizmetin üretim aşamasından, nihaî tüketiciye kadar olan bütün aşamalarında vergi alınmakta ve her bir aşamada alınan vergiden bir önceki aşamada alınan vergi indirilmek suretiyle kalan vergi, Hazine’ye intikal ettirilmektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER