2021 / 24 Sayılı Genelge - 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31. Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz Veya Kar Payı Desteği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 09.07.2021 Sayı...


Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 136

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 136 Konusu: 26...


Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI REHBERİ YAYINLANDI 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına...

Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

YAPILANDIRMA KANUNU REHBERİ 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı...

Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi Sıra No : 7

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Tarih : 07.07.2021...

Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: YURTDIŞI İSTİHDAM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,...

Haber
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Mayıs 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (26 Temmuz 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları Kazançlarında KV İstisnasının Uygulanması
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) ile eğitim ve öğretim işletmelerine tanınan istisna hükmünün kapsamı ve bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan zararların izleyen yıllarda mahsubu ile Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’ndaki benzer istisna hükmü ile karşılaştırmasına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER