Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK...


6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA...

2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri...

2020 / 42 Sayılı Genelge – 2018 / 17 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 08.08.2020 Sayı...

7254 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (16...

2020 / 41 Sayılı Genelge - 2013 / 11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 07.10.2020...

Haber
2020 / 40 Sayılı Genelge - Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması

2020 / 40 Sayılı Genelge - Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması Ekleri

Haber
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (26 Kasım 2020 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulamaları
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

İşletmeler komple yeni yatırım, tevsi, yenileme ve ürün çeşitlendirme gibi yatırımlarında ihtiyaç duydukları makine ve teçhizatları satın almak için kaynak sıkıntısı çekebilirler. İşte finansal kiralama (leasing) yukarıda sayılan yatırım çeşitlerinde başvurulan bir finansman sağlama yöntemidir.

Finansal kiralama esas itibariyle özel bir kanuna istinaden gerçekleştirilen ticari bir kiralama işlemidir. Ancak firmalara doğrudan doğruya üretimde kullanacakları makine ve ekipman teminine ilişkin bir nevi kredi olduğundan, gerçekçi bir kiralama yöntemidir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER