Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ (29 Eylül 2021 tarihli ve...


Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumundan: MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ (28 Eylül...


2021 / 32 Sayılı Genelge - Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü          Tarih : 17.09.2021...

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA...

2021 / 30 Sayılı Genelge - Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 09.09.2021 Sayı...

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

CUMHURBAŞKANI KARARI (04 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Haber
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(10 Eylül 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (15 Ekim 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Yatırımları özendirmek amacıyla uygulanan vergi teşvik tedbirlerinden biri de indirimli KV uygulamasıdır. İndirimli KV, isminde de anlaşılacağı üzere, BKK ile belirlenen yörelerde YTB kapsamında yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlardan daha düşük oranda vergi alınmasını ifade eder.

KVK’ya 18.02.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunla eklenen 32/A maddesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından YTB’ye bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançların, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden KV’ye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan konuya ilişkin açıklamalara 1 Seri No.lu KV Genel Tebliği’nin 32.2. bölümünde yer verilmiştir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER