İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI...


Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/3

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA SİRKÜLER 2021/1 Tarih : 19.02.2021...


Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA...

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

2021 / 03 Sayılı Genelge - Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 11.02.2021 Sayı...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Haber
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (31 Mart 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

KDV Uygulamasında Konut Teslimlerinde Son Durum
Nuri DEĞER


I- GİRİŞ

2021 yılında yayımlanan 29 Ocak 2021 tarih ve 3470 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 33, 34 ve 35 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile KDV uygulamasında önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bu yazımızda, yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı ve KDV Genel Tebliğleri ile KDV uygulamasında, sadece konutlar ilişkin yapılan değişiklikler ile genel olarak yapılan ve konut işlemlerini de ilgilendiren düzenlemeleri ele alacağız.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER