Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 522)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 313)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...


Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 87)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 86)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ...

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 53)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ...

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ...

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL...

Haber
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 33)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (25 Ocak 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

İskontolarda KDV Uygulaması
Nuri DEĞER

I- İSKONTONUN TANIMI

İşletmelerin satışlarını artırmak için devamlı olarak çalıştıkları bayi ve alıcılarına, mal veya hizmet alımları sırasında veya belli bir dönemde satın aldıkları mal ve hizmet tutarına bağlı olarak yapılan ödemeye iskonto veya ciro primi denilmektedir. Genellikle büyük işletmelerin belirli hedefleri aşan bayilerine yıl sonlarında ödenen bir başarı primidir.

İskonto, esas itibariyle mal ve hizmetin daha düşük fiyatta satılmasını ifade eder. Pazarlama politikasının bir aracıdır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER