Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

CUMHURBAŞKANI KARARI (02 Şubat 2021 Tarihli ve 31383 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3470)

CUMHURBAŞKANI KARARI (30 Ocak 2021 Tarihli ve 31380 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Karar...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA...

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:...

Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ...

2021/1 Sayılı Genelge - Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 06.01.2021 Sayı...

Haber
2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

2020 / 53 Sayılı Genelge - Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Ekleri

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(07 Ocak 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (01 Mart 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Arızi Kazançların Vergilendirilmesi
Ahmet EROL

I- GİRİŞ

Arızi kazançlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 82. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu kazançların vergilendirilmesi hususu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER