Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 133

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 133  (22...


7316 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN...


Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

Hazine ve Maliye Bakanlığından: VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:...

2021 / 12 Sayılı Genelge – 2020/45 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 16.04.2021 Sayı...

2021 / 9 Sayılı Genelge - 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih : 01.04.2021...

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE...

2021 / 8 Sayılı Genelge - İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih : 31.03.2021 Sayı...

Haber
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Mayıs 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (05 Mayıs 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

Yatırım teşvik belgesi (YTB) kapsamında gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla düzenlenen kağıtlarda damga vergisi (DV) ve harç istisnası uygulamasına ilişkin olarak açıklamalarda bulunmadan önce YTB hakkında kısa bir açıklamada bulunmakta fayda vardır.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER