Yaklaşım Logo

15.07.2013 – Tehlikeli işlerde mesleki eğitim şart

Tehlikeli işlerde mesleki eğitim şart İş sağlığı ve güvenliği kanunu tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki eğitim alma zorunluğu getirdi. Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, […]

27.05.2014 – Annenizin emeklilik yaşını 3600 günü tamamladığı tarih belirler

Annenizin emeklilik yaşını 3600 günü tamamladığı tarih belirler Annem 7 Temmuz 1957 doğumlu. SSK başlangıç tarihi 10 Mayıs 1994 olup, 3 Eylül 2008 tarihine kadar 3181 prim günü var. Ayrıca 1 Ocak 2007 ile 6 Aralık 2007 arası 360 gün, 12 Şubat 2008 tarihinde 30 gün SSK’ya isteğe bağlı prim ödedi. Toplam 3571 prim günü var. Ayrıca bir […]

27 01 2016 – ‘İş’te Y Kuşağı 10 Yıllık Oldu

‘İş’te Y Kuşağı 10 Yıllık Oldu   Bugüne kadar karakteristik özellikleri, toplumsal yaşamdaki davranış kalıpları ve iş hayatındaki varlıkları açısından çok sayıda araştırmaya konu olan Y kuşağı, çalışma hayatında 10 yılını doldurdu. Hatta Y kuşağının temsilcileri çoktan üst yönetim kademelerine doğru yol almaya başladı. Y kuşağının iş dünyasındaki talepleri, bakış açıları ve yaklaşımları ile beklentileri […]

2015 EKİM AYI MAKALELERİ

‘Sosyal’ takılayım diye, işinden olma Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Sadece Türkiye’de aylık ortalama 39 milyondan fazla kişi Facebook’a giriyor. Bu noktada, çalışanların özellikle iş saatleri içinde kişisel sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlara dikkat etmeleri şart. Paylaşımın içeriği önemli olmakla birlikte, bazı hallerde paylaşımların zamanlaması da kritik hale gelebiliyor. Örneğin, işyerinden hasta olduğu için […]

13.08.213 – Kamuda kadının adı yok

Kamuda kadının adı yok Türkiye’de kamu kuruluşlarında istihdam edilen kadın personel sayısı artıyor ancak toplam içindeki oranları hâlâ yüzde 36’larda. Üst düzeyde kadın çalışan oranı ise yüzde 9 gibi oldukça düşük bir seviyede bulunuyor   Devlet Personel Başkanlığı (DPB), kamu görevlilerine ilişkin istatistikleri yayımlıyor. Bu rakamların bilinmesi oldukça önemli. İstatistiklerden önemli sonuçlar elde ediliyor ve […]

Konaklama Vergisi ve Muhasebeleştirilmesi (E-Yaklaşım)

Yazar: M. Vefa TOROSLU* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Günümüzde bazı ülkelerde konaklama veya turistik amaçlı verilen hizmetlerden faydalanan kişilerden, bu hizmetlerin sunulması nedeniyle verilen hizmetler üzerinden konaklama vergisi, şehir vergisi, doluluk vergisi, turist vergisi vb. isimler altında vergiler alınmaktadır. Bu tür vergiler ile gelir sağlama yanında turizm sektöründen kaynaklanan […]

Anonim Şirketin Olağanüstü Yedeklerini Kâr Dağıtımında Kullanma Koşulları (E-Yaklaşım)

Yazar: Soner ALTAŞ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] (TTK[2])’nun 509. maddesinin ikinci fıkrasında; “Kâr payı ancak net dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Kâr dağıtımında kullanılabilecek yedek akçelerden bir tanesi isteğe bağlı yedek akçedir. İsteğe bağlı (ihtiyarî) yedek akçeler, genel […]

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetlerde KDV (E-Yaklaşım)

Yazar: Nuri DEĞER* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ 3065 sayılı KDV Kanunu’na 5035 sayılı Kanun’un 11. maddesi 1.fıkra ile eklenen ve 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren geçici 20. madde ile teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen mal ve hizmetlerin teslimlerinin KDV karşısındaki durumu hüküm altına alınmıştır. Daha sonra […]

2023 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (E-Yaklaşım)

Yazar: Ahmet SOLMAZ* E-Yaklaşım / Ocak 2023 / Sayı: 361   I- GİRİŞ Bildiğiniz üzere, 2023 takvim yılında kullanılacak defterlerin tasdik süresi 31.12.2022 tarihinde sona ermektedir. Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, SPK hükümleri ve ilgili Tebliğ maddelerine göre konuya açıklık getirmeye çalışacağız. A- GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (Gerçek Kişiler, Kollektif ve Komandit […]