Yaklaşım Logo

27 01 2016 – ‘İş’te Y Kuşağı 10 Yıllık Oldu

‘İş’te Y Kuşağı 10 Yıllık Oldu

 

Bugüne kadar karakteristik özellikleri, toplumsal yaşamdaki davranış kalıpları ve iş hayatındaki varlıkları açısından çok sayıda araştırmaya konu olan Y kuşağı, çalışma hayatında 10 yılını doldurdu.

Hatta Y kuşağının temsilcileri çoktan üst yönetim kademelerine doğru yol almaya başladı. Y kuşağının iş dünyasındaki talepleri, bakış açıları ve yaklaşımları ile beklentileri zaman içinde değişiyor. İşte dünya çapında bir danışmanlık firması olan Deloitte tarafından 29 ülkede, 7 bin 800 kişinin katılımıyla bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Y Kuşağı Araştırması’ ile Y kuşağı temsilcilerinin iş dünyasındaki yaklaşımları ile beklenti ve talepleri ortaya konuluyor.

 

Kim bunlar?

Y kuşağı 1980 sonrasında doğan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Bununla birlikte, 1990’lı yılların sonuna kadar doğmuş olanları, bu kuşağa dahil etmek mümkün. Milenyum olarak adlandırılan 2000’li yılarda ise yeni bir kuşak ortaya çıkıyor: “Z kuşağı.”

Araştırmada, 1982 ve sonrasında doğan kişiler “y kuşağı” içinde ele alınıyor. 1982 ve sonrasında doğmuş olan katılımcıların genel özellikleri; eğitimli, daha çok büyük ölçekli ve özel sektörde faaliyet gösteren firmalarda tam zamanlı çalışan kişiler olmaları. Katılımcıların yüzde 83’ü üniversite mezunu. Kalan yüzde 17’nin de ya ikinci bir diploması var ya da lisans üstü eğitim yapmış.

Araştırmada, iş dünyasının imajı, liderlik, sektörlere bakış, yetkinlikler ve gelecek hedefleri gibi konularda y kuşağı içindeki kişilerin yaklaşımları analiz ediliyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, y kuşağı çalışanlarının en çok tercih ettikleri sektörler teknoloji, medya ve telekomünikasyon. Küresel düzeyde katılımcıların yüzde 46’sı söz konusu sektörlerde bir kariyer istiyor. Türkiye’de ise bu oran daha yüksek. Buna göre, her 10 katılımcıdan altısı öncelikli olarak sözü edilen sektörlerde çalışmak istediğini belirtmiş. Diğer taraftan, Türkiye’de erkekler ve kadınlar arasında sektör tercihlerinde çok büyük uçurumlar olmamakla birlikte, erkekler daha çok teknoloji, medya, telekomünikasyon ve enerji sektörlerini tercih ederken; kadınlar sağlık ve profesyonel hizmetler alanında istihdam edilmek istiyor.

Y kuşağının teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerini tercih etmesinin arkasında bu alanların esnek, eğlenceli ve cazip olması var. Ayrıca, sektörlerin yenilikçiliği ve hızlı olması nedeniyle y kuşağının bunları geleceğin sektörü olarak tanımladıkları görülüyor.

Türkiye açısından bakıldığında, y kuşağı içindeki her 2 kişiden birinin büyük ölçekli küresel bir firmada kariyer hayali kurduğu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.

Küresel düzeyde katılımcıların yüzde 28’i sahip oldukları nitelik ve becerilerin çalıştıkları kurumlar tarafından tamamen kullanılabildiğini düşünüyor. Yani, geriye kalan yüzde 70’i mevcut becerilerinden iş hayatında yeterince yararlanılmadığına inanıyor.

Türkiye açısından durum biraz daha  olumsuz. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki her 100 katılımcıdan 85’i nitelik ve becerilerini iş hayatında kullanamıyor. Ayrıca, y kuşağının temsilcilerine göre üniversitede kazanılan nitelik ve beceriler kurumların amaçlarına ulaşmak için ihtiyaç duydukları becerilerin sadece üçte birini karşılıyor. Geri kalan beceriler işyerinde işin başında öğreniliyor.

Milliyet Gazetesi – 27.01.2016

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı