Yaklaşım Logo

Haberler

2023/Şubat Dönemi Sgk Prim Borçlarına Kdv Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 28/4/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

7447 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 81) (Emanet İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22)

7445 İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2023/17 Sayılı Genelge – 2018/8 No’lu Genelge Değişikliği

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 62 No’lu Sirküleri

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri No.lu Tebliğ Yayımlandı

2023/16 Sayılı Genelge – 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Deprem Bölgesindeki Mükelleflere İlişkin YMM Tasdik Raporlarında Karşıt İnceleme Tutanağı İle İlgili Genel Tebliğ Yayımlandı

Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında TCMB Tebliği