Yaklaşım Logo

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 01.02.2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/22438] Sayılı Kararı