Yaklaşım Logo

Haberler

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Mayıs 2023

Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Beyanname Sisteminin “SGK Bildirimleri” Kısmında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Haziran 2023 Tarihli Duyuru Yayımlanmıştır

Ek Kurumlar Vergisine 12 Aya Kadar Taksitlendirilme İmkânı Sağlandı

Yaklaşım Dergisi Haziran 2023 Sayısı Çıktı

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda yer Alan Sürelerin Uzatılmasına İlişkin 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyuru

deprem, beyanname,

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayınlandı

17 Mayıs 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

17 Mayıs 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

2023/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarına KDV Mahsup Taleplerinde Vade Tarihinin 26/5/2023 Tarihine Kadar Uzatılması

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği