Yaklaşım Logo

Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

DUYURU

(27 Mayıs 2024 tarihinde SGK tarafından yayınlanmıştır)

KAHRAMANMARAŞ İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN YERLERDEKİ İŞVEREN VE SİGORTALILAR İÇİN 7256 VE 7326 SAYILI KANUNLARDA YER ALAN TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30/4/2024 günü sonu itibarıyla sona erecek olan mücbir sebep hali 31/8/2024 tarihine kadar uzatılmış olup, 25/5/2024 tarihli, 32556 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24/5/2024 tarihli, 8515 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onaltıncı fıkrası ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yer alan taksit ödeme süreleri yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Karar gereğince, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ki işveren ve sigortalılarımızın 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar uyarınca yapılandırılan ve son ödeme tarihleri 6/2/2023 ila 31/8/2024 tarihleri arasına denk gelen taksitlerinin birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ödenmek üzere uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı