Yaklaşım Logo

Haberler

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)

Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-Defterler ve Elektronik Defter Beratları ile ilgili süreler uzatıldı.

Vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile e-Defterler ve Elektronik Defter Beratları ile ilgili süreler uzatıldı.

2023/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

2023/Mart Ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166)

Karar Sayısı: 7166)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)

(Karar Sayısı: 7165)

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru

2023/19 Sayılı Genelge Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi

2023/19 Sayılı Genelge Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 415)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

2023/18 Sayılı Genelge – 4447 sayılı Kanun’un ek 4. Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

2023/18 Sayılı Genelge - 4447 sayılı Kanun'un ek 4. Maddesinde Yer Alan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

Özet Döviz Pozisyon Raporu Sıkça Sorulan Sorular

Özet Döviz Pozisyon Raporu Sıkça Sorulan Sorular

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik