Trafik İş Kazalarında İşverenin Sorumluluğu (E-Yaklaşım)

Yazar: Murat ARAZ*

E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

İş kazası sadece işyerinde meydana gelen bir durum olmayıp pek çok şekil ve halleri bulunmaktadır. İş kazasının oluş şekline göre kusur paylaşımını yapmak zorlaşmakta yahut kolaylaşmaktadır. Trafik iş kazaları başlı başına ayrıksı bir durum olup bu çalışmamızda bu türden iş kazalarında işverenin sorumluluğunu irdeleyeceğiz.

II- 5510 SAYILI KANUNDA İŞ KAZASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun([1]) 13. maddesinin kenar başlığı “İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması” olmakla birlikte madde metninde bir tanım verilmemiştir. Bu Kanun kapsamında sosyal sigortalar hukuku açısından bir olayın iş kazası sayılabilmesi, olayın ancak Kanun’un madde 13/1 hükmünde sınırlı olarak sayılan hallerden birinde meydana gelmesi halinde mümkün olmaktadır([2]).

İş kazası, 5510 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen durumların sonucunda oluşan ve sigortalıyı o an yahut sonrasında bedensel ya da ruhsal özrüne neden olan olay olarak ifade edilmiştir. İş kazası,

4/1-(a) kapsamındaki sigortalının;

• İşyerinde bulunduğu zamanda,

• İşverence yürütülen iş dolayısıyla,

• İşyerinden ayrı fakat görevi ile ilgili olarak başka bir yere gönderilmesi sebebiyle asıl işini yapmadığı zamanlarda,

• Emziren kadın sigortalının, çocuğunu emzirmesi için belirlenen zamanlarda İş mevzuatına tabi olup olmadığının önemi bulunmamakla birlikte bu mevzuatta yer alan sürelerde,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı