TFRS 16 Kiralamalar Standardı Kapsamında Kiralamanın Tanımlanması ve Kiralama Süresi

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 

I- GİRİŞ
“TFRS 16 Kiralamalar” Standardı (Standart) 31.12.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere Kurul Kararı olarak 16.04.2018 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Standart kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirlemekte, kiracı ve kiraya verenlerin bu işlemler…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN