Limited Şirketlerde Sermaye, Sermaye Artırımı ve Azaltılması

Yazar: Özdem SATICI TOPRAK*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Limited şirket, bir veya daha çok
gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan esas
sermayesi belirli olan ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan
şirket türüdür. Hali hazırda ülkemizde yaklaşık 980.000 limited şirket faaliyet
göstermektedir(1). Asgari on bin Türk Lirası sermaye ile kurulan bu şirketlere
ayni sermaye konulma…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN