Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazlar İçin Belediyeler Tarafından Talep Edilen Harç ve Ücretler

Yazar: Hasan Basri CAN*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2.
maddesinin “d” bendi uyarınca “Riskli
Yapı”, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan
ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik
verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder. Anılan Kanun, afet riski
altın…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN