Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Aracılığıyla Şirket Çalışanlarına Yemek Bedeli Ödenmesi

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Elektronik para; kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değerdir. Elektronik para bu yönüyle, klasik ödeme yöntemleri kullanılmaksızın, ihraç eden kuruluş dışındaki teşebbüslere ödemelerin yaygın olarak yapılabilmesini ve parasal değerlerin elektronik olarak saklanabilmesini sağlayan teknolojinin getirdiği yeniliklerden birisidir.

İşyerlerinin çalışanlarına yemek bedelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan lisans almış ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla ödediği ve banka hesaplarına aktarılan tutarların çalışanların kart hesaplarında nakit olarak görüldüğü, kullanıcıların istediği şekilde bu nakitleri transfer edebilecekleri ve alışverişlerinde de kullanabildikleri durumlarda, söz konusu yemek bedeli ödemelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında gelir vergisinden istisna olup olmadığı hususu yazımıza konu edilmiştir.

II- ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” (6493 sayılı Kanun) uyarınca, ülkemiz mevzuatında ilk defa “ödeme sistemi”, “menkul kıymet mutabakat sistemi”, “ödeme hizmeti sağlayıcısı”, “ödeme kuruluşu” ve “elektronik para kuruluşu” gibi kavramlar tanımlanmış olup “ödeme hizmeti sağlayıcıları”, “ödeme kuruluşları” ve “elektronik para kuruluşları” ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; “ödeme sistemleri” ve “menkul kıymet mutabakat sistemleri” ile ilgili olarak ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası görevlendirilmiştir.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı