Yaklaşım Logo

Yıllık Ücretli İzin Uygulamasında Asıl İşveren Ve Alt İşverenin Sorumlulukları

Yazar: Arif TEMİR*

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

I- GİRİŞ

1990’lı yıllardan itibaren yeni teknolojilerin kullanılması ve yeni üretim yöntemlerinin çalışmaya hayatına yoğun olarak girmesi ile birlikte ülkemizde asıl işveren alt işveren uygulamaları da çalışma hayatına girmiştir. Bu süreçte asıl işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen muhtelif mevzuatlar hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu mevzuatlardan biri de Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde asıl işveren alt işveren uygulamasına yönelik olarak yapılan düzenlemelerdir.

Bu yazımızda işçilerin yıllık ücretli izin hakları, alt işveren ve asıl işverenin yıllık izin konusundaki sorumluluklarını açıklamaya çalışacağız.

II- İŞÇİLERİN YILLIK İZİN SÜRELERİ 

İş mevzuatına göre, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi: 

. Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden, 

. Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden, 

. Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden, az olamaz.

Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Ancak, onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz([1]).

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı