Ek Bütçenin Değerlendirilmesi

Yazar: Haldun DARICI*

E-Yaklaşım / Ekim 2023 / Sayı: 370

I- GİRİŞ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle ilgili olarak Temmuz ayında iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan birincisi çıkarılan Ek Bütçe Kanunu ile genel ve özel bütçeli dairelerin bütçelerine 1.119,5 milyar TL ödenek eklenmesi ve gelir tahmininin de aynı tutarda artırılmış  olmasıdır. İkincisi ise kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan düzenleme ile kurum bütçelerinin personel giderleri ve diğer bazı tertiplerine ödenek eklenmesi konusunda  Cumhurbaşkanı’nın yetkili kılınmış olmasıdır. Böylece 2023 yılı bütçesine, bir yandan ek ödenek kanunu ile ödenek eklenirken, diğer yandan da belirlenen tertiplere Cumhurbaşkanı Kararı ile ödenek ilavesinde bulunulmuş olacaktır.

Çalışmada, ek bütçe kanunu çıkarılarak kurum bütçelerine ödenek ilave edilmiş olmasına rağmen ödenek eklenmesi konusunda niçin ayrıca yetki alınmış olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca idari kararlarla yapılacak söz konusu ödenek eklemelerinin bütçe hakkına uygunluğu da  çalışmada değerlendirilmiştir.

Çalışmada yapılacak bu değerlendirmelerden önce ek bütçe kanunu ile bütçeye ödenek eklenmesiyle ilgili olarak yapılan söz konusu yasal düzenlemelerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Ek bütçe kanunu üzerinde durulurken, ek bütçenin büyüklükleri ile birlikte ek bütçenin niçin çıkarıldığı ve ek bütçeyle hedef alınan vergi gelirleri ile bu hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağı konuları da değerlendirilmiştir.

II- 7457 SAYILI EK BÜTÇE KANUNU

A- EK BÜTÇE BÜYÜKLÜKLERİ

15.07.2023 tarih ve 7457 sayılı “2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile genel ve özel bütçeli dairelerin bütçe tertiplerine toplam  1.119.514.513.000 TL ödenek eklenirken, genel bütçenin gelir tahmini de aynı tutarda artırılmıştır.

Ek bütçe ile artırılan genel bütçe gelir tahmininin,…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı