Yaklaşım Logo

Mali Tabloların Fiyatlar Genel Düzeyi Yöntemine Göre Düzeltilmesi

MALİ TABLOLARIN FİYATLAR GENEL DÜZEYİ YÖNTEMİNE GÖRE DÜZELTİLMESİ

I- GİRİŞ

Ülkemiz 2024 yılının başı itibariyle yoğun bir enflasyon muhasebesi uygulamalarına maruz kalmaktadır. Muhasebe profesyonelleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve standartlara göre enflasyon düzeltmesi uygulamalarına ilişkin bilgi tazelemek ve uygulamalara yön verme motivasyonu içerisindeler.

Hemen her işletme VUK’a göre bilanço esasına tabi hazırladığı mali tabloları enflasyon düzeltmesine tabi tutacaktır. Ancak bu kapsamda olan işletme sayısı daha sınırlıdır.

VUK’a göre enflasyon düzeltmesi yapacak işletmeler en son 2004’te düzeltme yapmışlardı. Şimdi 2023 bilançolarını düzeltecekler ve vergi matrahını hesaplamış olacaklar. Bu kapsamdaki işletmeler sadece 2023 bilançosundaki parasal olmayan varlık ve kaynakları düzeltmeye tabi tutacaklar, “Enflasyon Düzeltme Farklarını” kayda alacaklar, “parasal olmayan kalemleri” düzeltmeyeceklerdir. Enflasyon düzeltmesi felsefesinin kısıtlı, dar kapsamlı bir uygulaması olacaktır.

Standartlar kapsamında düzeltme yapacak işletmeler, muhtemelen önceki yıllardan beri enflasyon düzeltmesi yapageliyorlardır ve 2023 bilanço ve gelir tablosu ile ilk kez düzeltme yapacaklar ise 2022 bilançosunu da karşılaştırma yapabilmek açısında yapmaları gerekir.

Biz bu çalışmada uygulamacılara parasal ve parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmesini de içeren örnekler hazırladık. Makalenin amacı parasal olmayan kıymetlerin de enflasyon düzeltmesi kapsamında düzletmeye tabi tutularak parasal kayıp ve kazançları elde bulundurma tutarının varlığına dikkat çekmektir. Ayrıca Maddi Duran Varlıkların düzeltilmesi özellik göstermekte olup, örnekler ile ayrıntılı açıklaması yapılacaktır.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı