Bedeli Döviz İle Belirlenmiş Olan Mal veya Hizmetlerde KDV Matrahının Hangi Kur Üzerinden Hesaplanacağı

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Bedeli döviz ile belirlenmiş olan mal
veya hizmet satışlarında KDV matrahını bulabilmek için dövizli bedelin Türk
Lirası’na çevrilmesi gerekmektedir.
Bu hesaplamada, döviz tutarının hangi kur üzerinden TL’ye çevrileceği
bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Döviz kurlarının ciddi oranlarda
iniş-çıkış göstermesi, KDV matrahları tespit edilirke…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN