Yaklaşım Logo

Yabancı İşçi Çalıştırmada Turkuaz Kart Uygulaması

Yazar: Arif TEMİR*

Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

 

I- GİRİŞ

Türkiye’de yabancıların istihdamını düzenleyen en son yasal düzenleme ile 28.07.2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çıkarılmıştır(1). Bu Kanun ile daha önce uygulaması olmayan birçok konuda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bazı konulara yönelik yönetmelikler çıkarılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de Turkuaz Kart Yönetmeliği(2) ile yapılan düzenlemedir. Bu düzenleme ile nitelikli yabancıya çalışma izni verilmesi amaçlanmaktadır. Turkuaz Kart, yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren, ayrıca yabancının yakınına ise ikamet hakkı veren belgedir.

 Bu yazımızda; Turkuaz Kart Yönetmeliği kapsamında yabancıya izin/turkuaz kart verilmesinin usul ve esaslarını açıklamaya çalışacağız.

II-  TURKUAZ KART UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

A- TURKUAZ KART VERİLECEK YABANCILAR

Turkuaz Kart; 

• Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki bilgisi  ve deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri nitelikleri itibarıyla yüksek nitelikli işgücü olarak değerlendirilen, 

• Yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeye yaptığı katkı ve benzeri özellikleri itibarıyla yüksek nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen, 

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayan veya bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında  uluslararası düzeyde ülke menfaatleri açısından stratejik kabul edilen çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim insanı veya araştırmacı, 

• Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan, 

• Türkiye’nin veya Türk kültürünün uluslararası tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan, Türkiye’nin milli menfaatlerine ilişkin hususlarda uluslararası düzeyde

faaliyette bulunan, yabancılara verilecek. 

B- TURKUAZ KART BAŞVURUSU 

Turkuaz Kart başvurusu, yurt içinde doğrudan sistem üzerinden, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliği aracılığıyla yapılacak…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı