7338 Sayılı Kanun İle Basit Usulde Vergilendirme İle İlgili Yapılan Değişikliklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Yazar: Levent BAŞAK*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
14.10.2021 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinde kabul edilen ve uygulamada Torba Kanun adı verilen 7338
sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”(1) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda
(GVK’da)(2) önemli değişiklikler yapılmıştır.
7338 sayılı Kanun ile GVK’da yapılan
değişikliklerden bir tanesi de basit usulde vergilendirilen m&…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN