Yaklaşım Logo

Kurumlar Vergisi Oranı

15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı “AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Buna göre Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2022 yılı kurum kazançları için %232023 yılı kurum kazançları için ise %20 oranında uygulanacaktır.

YIL ORAN

2023

% 20

2022

% 23

2021

% 25

2020

% 22

2019

% 22

2018

% 22

2017

% 20

2016

% 20

2015

% 20

2014

% 20

2013

% 20

2012

% 20

2011

% 20

2010

% 20

2009

% 20

2008

% 20

2007

% 20

2006

% 20

2005

% 30

2004

% 33

2003

% 30

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı