TMS 19 Standardına Göre Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
“TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı
(Standart) 01.01.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak
üzere 15.01.2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yeniden
yayımlanmıştır.
Standart,
çalışanlara sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin
hususları belirlemektedir. Standart kapsamında çalı…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN