Yaklaşım Logo

2024 Yılı Mali Yükümlülükler Takvim

MevzuautTR Reklam

 

2 Ocak 2024 Salı

Kasım 2023 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2023 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2023 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Kasım 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi  

Kasım 2023 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

2022 Yılına Ait Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2024 Yılında Kullanılacak Yasal Defterlerin Açılış Onayı

7256 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 18. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 14. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 7. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 7. Taksit Ödemesi

8 Ocak 2024 Pazartesi

Aralık 2023 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2024 Çarşamba

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

16-31 Aralık 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2024 Pazartesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Ocak 2024 Pazartesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Ocak 2024 Çarşamba

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

25 Ocak 2024 Perşembe

1-15 Ocak 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ocak 2024 Cuma

Aralık 2023 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Ekim-Aralık 2023 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajlarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ekim-Aralık 2023 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29 Ocak 2024 Pazartesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim-Aralık 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

31 Ocak 2024 Çarşamba

Aralık 2023 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2023 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Aralık 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi  

Aralık 2023 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ekim-Aralık 2023 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Ekim-Aralık 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi  

2024 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Yıllık Harçların Ödemesi

2024 Yılında da Kullanılmak İstenen 2023 Yılı Yasal Defterlerinin Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı 

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 15. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 8. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 8. Taksit Ödemesi 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

MART 2024 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ


7 Mart 2024 Perşembe

Şubat 2024 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Mart 2024 Pazartesi

16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-29 Şubat 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2024 Cuma

Şubat 2024 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2024 Çarşamba

Şubat 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Mart 2024 Pazartesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2024 Salı

1-15 Mart 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 Mart 2024 Perşembe

Şubat 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1 Nisan 2024 Pazartesi

Şubat 2024 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2024 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyanname Verilmesi ve 1. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 16. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 10. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 10. Taksit Ödemesi

NİSAN 2024 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ


1 Nisan 2024 Pazartesi

Şubat 2024 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2024 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyanname Verilmesi ve 1. Taksit Ödemesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 16. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 10. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 10. Taksit Ödemesi

8 Nisan 2024 Pazartesi

Mart 2024 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Nisan 2024 Salı 

16-31 Mart 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Nisan 2024 Pazartesi

16-31 Mart 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Alkolsüz ve Alkollü İçecekler ile Tütün Mamullerine ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

22 Nisan 2024 Pazartesi

Mart 2024 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Nisan 2024 Perşembe

1-15 Nisan 2024 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Mart 2024 Dönemine Ait Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1-15 Nisan 2024 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Nisan 2024 Cuma

Mart 2024 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi

Ocak-Mart 2024 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2024 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

29 Nisan 2024 Pazartesi

Mart 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak-Mart 2024 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

30 Nisan 2024 Salı

Mart 2024 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ocak-Mart 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Diğer Mükellefler)

Ocak-Mart 2024 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödemesi

2023 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

7326 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 16. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu 11. Taksit Ödemesi

7440 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu 11. Taksit Ödemesi

 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

 
 

*Bu sayfadaki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. Uzman veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye edilir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı