05.01.2018 – Taşerondan kadroya geçiş süreci

Taşerondan kadroya geçiş süreci


Kamudaki taşeron işçilerinin kamuya geçişleri için başvurular  2 Ocak  2017 tarihinde  başladı.  11Ocak 2017 tarihinde sona erecek.  Kadroya geçiş süreci 90 gün içerisinde(02.04.2017’de)  tamamlanacak.  

 

Sürecin aşamaları 

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare  Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar  Hakkındaki Tebliğe göre süreç aşağıdaki tabloda  gösterildiği  gibi işleyecek.    

 

Kadro süresi  

Hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi bakanlıklarda bakan, diğer idarelerde ilgili idarenin üst yöneticisi tarafından belirlenecek. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek.  

 

Sonucunun ilanı 

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçecek ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak.  

 

Soruların belirlenmesi 

Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek.  Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.  

 

Sınavın değerlendirilmesi 

Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından yüz puan üzerinden değerlendirilerek ve tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekiyor. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak tutanağa geçirilecek.Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şartı aranacak.  

 

Taşeronun talebi 

Taşeron firmalarda çalışmış/çalışıyor olanlardan kadroya geçiş konusunda talep var. Taşeron firmalarda çalışıp 4 Aralık 2017 tarihinden önce işten ayrılanlar ile  4 Aralık 2017 tarihinden sonra işe girip 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin(KHK) yayımlandığı 24 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olan taşeron işçileri kadroya geçmek istiyorlar. Ancak mevcut mevzuat   bunların  kadroya geçirilmesine izin vermiyor. Taşeron firmalardan kadroya geçerken  bazı kişilerin  durumu 657 sayılı Kanunun 48.maddesi veya emeklilik yönünden  uygun olmayabilir.  Örneğin 50 kişinin çalıştığı  taşeron firmada  35 kişinin kadroya geçtiğini ve 15 kişinin şartlarının tutmadığını varsayalım.   Bu durumda  696 sayılı KHK’nin yayın (24.12.2017) tarihine kadar  geçici  çalışmış  yada 4 Aralık 2017 tarihinden önce sürekli veya geçici çalışanlardan kendi istekleri ile işten ayrılmış olanların başvuruları kabul edilebilir. Bunlardan  başvuru yapanların durumu değerlendirilerek  eksik kalan 15 kadronun  doldurulması yoluna gidilebilir. Böylece talepler karşılanıp  mağduriyetler varsa da  giderilmiş  olur.

 

Güneş Gazetesi – 05.01.2018

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı