Yaklaşım Logo

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

TEBLİĞ

(01.11.2023 tarih ve 32356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak Iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak tespit edilmiştir,

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı