Yaklaşım Logo

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

MevzuautTR Reklam

TEBLİĞ

(01.04.2024 tarih ve 32507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı İse yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir.

Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı