Yaklaşım Logo

DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

DÜZELTME

(26.11.2023 tarih ve 32381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır)

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.”

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı