Yaklaşım Logo

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı

Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 5 Haziran 202 – Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ

2023/8

Tarihi: 29.5.2023

Sayısı: VUK-157/2023-8

Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

İlgili Olduğu Maddeler: VUK Mük. Md. 242

1. Giriş:

Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, e-Defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Haziran 2023 Pazartesi kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı