Yaklaşım Logo

2024 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

MevzuautTR Reklam

2024 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

(16 Mart 2024 tarihinde GİB (e-Beyanname) tarafından yayınlanmıştır)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde “Ekler” kulakçığının “Ayrıntılı Bilanço” başlıklı bölümünde “Pasif” sütununda yer alan “V. Özkaynaklar” hesap grubunda “B. Sermaye Yedekleri” alt hesap grubunda bulunan “5. Diğer Sermaye Yedekleri” başlıklı alt hesap grubundan sonra gelmek üzere “6. Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık Hesabı ve 7. Demirbaş Makine ve Teçhizat Özel Karşılık Hesabı” başlıklı alt hesap grupları eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir.

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı