Yaklaşım Logo
Karar Sayısı: 7166)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166)

CUMHURBAŞKANI KARARI (25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 7166 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerle İlgili

Tümünü Oku »
(Karar Sayısı: 7165)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14. Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)

CUMHURBAŞKANI KARARI (25.04.2023 tarih ve 32171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) Karar Sayısı: 7165 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer

Tümünü Oku »