İş Kanunu’nda Derhal Fesih Hakkının Kullanılmasında Altı İşgünü Süre

Yazar: Akın ŞİMŞEK*
Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 

I- GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu’nda gerek işçi gerekse işveren açısından karşı tarafın ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle iş sözleşmesini fesih yetkisi sürelerle sınırlanmıştır. Kanun’un derhal fesih hakkını kullanma süresi ile ilgili 26. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işv…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN