Yetim Aylığı Alan 2022 Engelli Aylığı da Alabilir mi?

Yazar: Cemil UZUN*

Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

Belli bir özür durumu olan kişilere gerekli diğer şartları sağlamaları hâlinde 2022 engelli aylığı bağlanmaktadır. Bu kişi anne ve/veya babasını kaybetmesi durumunda gerekli şartları hem vefat eden hem de hak sahibi çocuk sağlarsa yetim aylığı bağlanmaktadır.

Bu yazımızda hem yetim hem de 2022 engelli aylığına kısaca değinerek ikisinin de aynı anda hak edilmesi durumumda yapılması gerekeni inceleyeceğiz.

II- YETİM AYLIĞI

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur. Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21.03.2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27.03.2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmemektedir.

Erkek çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, şarttır.

Kız çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları, Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

Malul çocuklara ölüm aylığı bağlanabilmesi için; Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen malul çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına veya cinsiyetine bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanır. Malul çocuklara bağlanan ölüm aylıkları;

– Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları tarihi,

– Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı tarihi, – Kanun’un 94. maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini, izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

III- ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılıyla engellilere verilmektedir.  Aylık başvurusu ikamet adresinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır.

2022 engelli aylığı almak için; % 40 ve üzerinde engeli raporu olmalı, gelir durumu asgari ücretin üçte birinde az olmalı, sigor…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı