Yaklaşım Logo

Yeni Yapılan Değişikliklerle Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı ve Tecil Faizlerinin Arttırılmasının Etkileri Nasıl Olacaktır

Yazar: Mehmet FİL*

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

I- GİRİŞ

8484 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 14.11.2023 tarihinden beri aylık % 3,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 4,5’e çıkarılmıştır. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 21.05.2024 tarih ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen gecikme faizi, izah zammı ve pişmanlık zammı oranı da gecikme zammı oranında uygulandığından, gecikme faizi, izah zammı ve pişmanlık zammı oranı da 21.05.2024 tarihinden itibaren aylık % 4,5 olarak uygulanacaktır. Ayrıca; Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) ile yıllık % 36 olarak uygulanan tecil faiz oranı 21.05.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 48’e çıkarılmıştır. Bu oranlar son 21 yılın en yüksek oranlarıdır. Oran artışının etkileri; mali idarenin oran dışında yapacağı diğer idari uygulamalar ile enflasyon, faiz ve vergi affına ilişkin karar ve beklentilere göre değişecektir.

Bu makalemizde; kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faizlerinin arttırılmasının nasıl etkileri olacağı ele alınacaktır.

Vergilerin zamanında tahsil edilmemelerine bağlı olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da gecikme zammı ve tecil faizi uygulamasına, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ise gecikme faizi, izah zammı ve pişmanlık zammı uygulamalarına yer verilmektedir. Bu uygulamalarla devlet zamanında tahsil edemediği vergi gelirleri nedeniyle uğradığı mali kaybı telafi etmeyi ve vergi tahsilatını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Bu makalemizde; 8484 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Tahsilat Genel Tebliği(Seri: C Sıra No: 8) ile yapılan oran değişikliklerinin etkileri üzerinde durulacaktır.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı