Yabancı Unsurlu İş İlişkilerine Uygulanacak Hukukun Taraflarca Belirlenmesi

Yazar: Çetin SONKAYA*
E-Yaklaşım / Mart  2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Küreselleşme, sermaye ve emeğin ait olduğu ulusal sınırları dışında girişim ve/veya arayışlarda bulunmasına imkân sağlamıştır. Küreselleşmenin istihdam ilişkilerinde neden olduğu değişim,  yabancılık unsuru taşıyan iş sözleşmelerini günümüz istidam ilişkilerinde sıradanlaştırmıştır.
Yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerinin niceliksel olarak arttığı gerçeklikte y…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN