Vergisel Açıdan Home Ofis Giderleri

Yazar: Mehmet MAÇ*
Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353
 

I- GİRİŞ
İkametgah olan konutun aynı zamanda işyeri olarak da kullanılması halinde konuta ait hangi giderlerin masraf yazılabileceği, hangi KDV’lerin indirilebileceği, gibi vergisel hususlar bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
Hem konut hem de ofis olarak kullanılan bu yerler home ofis (home office) olarak isimlendirilmektedir.
Covid 19 pandemisi home ofis uygulamasının yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir.
Home…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN