Yaklaşım Logo

5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı İle KDV Oranlarına İlişkin Yapılan Düzenlemeler

Yazar: Fırat DEMİR*

Yaklaşım / Mayıs 2022 / Sayı: 353

 

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, KDV oranlarına ilişkin değişiklik yapma hususu KDV Kanunu’nun (KDVK) 28. maddesinde hüküm altına alınmış olup, söz konusu oranlarda değişiklik yapma yetkisi 02.07.2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 90. maddesiyle Bakanlar Kurulundan Cumhurbaşkanı’na geçmiştir.

KDVK 28. maddesinde KDV oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10 olarak belirlenmiş ve aynı madde de Cumhurbaşkanına bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye ilişkin yetki verilmiştir.

Söz konusu yetkiye istinaden çeşitli mal ve hizmet gruplarında uygulanan KDV oranlarına ilişkin dönem dönem değişikliklere gidilmektedir. Bu KDV oranlarındaki değişiklikler, ilgili mal veya hizmetin tabi olduğu KDV oranlarını artıran veya azaltan şekilde olabilmektedir.

Yazımızın kaleme alındığı tarih itibariyle son olarak, 29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (CBK) ile yine çeşitli mal veya hizmet gruplarının tabi olduğu KDV oranlarında değişikliklere gidilmiş olup, işbu yazımızda bahse konu değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

II- 5359 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI İLE GETİRİLEN YENİLİKLER

5359 sayılı CBK, toplamda 11 maddeden oluşmakta olup, her bir madde kendi özelinde farklı teslim ve hizmeti ilgilendiren KDV oranına yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemeler aşağıda sıralanmış(1) olup, her bir değişiklik kendi özelinde değerlendirmeye tabi kılınacaktır.

– Konut teslimleri

– Arsa ve arazi teslimleri,

– Sertifikalı tohumluk ve fidanlarda KDV,

– İkinci el motorlu kara taşıtların teslimi,

– Deniz araçlarında KDV,

– Tıbbi Cihazlarda KDV,

– Yeme ve içme hizmetlerinde KDV,

– Tarım makinelerinde KDV,

– Temizlik malzemeleri ve bebek bezleri gibi ürünlerin teslimlerinde KDV.

A- KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI

Anılan Karar öncesinde, konut teslimlerinde KDV oranı, konutun metrekare büyüklüğü ve konutun bulunduğu mahalli idare ve konutun bulunduğu arsanın emlak değerine göre değişiklik göstermekteydi.

Bu bağlamda Karar öncesi KDV Genel…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı