Vergi Hukukunda İhbarname Prensibi (E-Yaklaşım)

Yazar: Mustafa ALPASLAN*
E-Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Vergilendirmede tebligat işlemleri
önem taşır. 213 sayılı VUK’nun 22. maddesine göre yapılacak tebliğlerin mutlak
surette 213 sayılı VUK’nun tebliğ hükümlerine göre yapılması zorunludur([1]).
VUK’nunda tebliğ ile ilgili hükümler ayrıca düzenlenmiştir. 213 sayılı VUK’nun da
tebliğe dair hüküm bulunmayan durumlarda Tebligat Kanunu’ndan istifa…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN