TMS 19 Kapsamında İş İlişkisi Sonrasında Sağlanan Faydalar

Yazar: Cansu ÜNLÜ*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
“TMS
19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı (Standart) 01.01.2013 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde
uygulanmak üzere 15.01.2019 tarih ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (mükerrer) yeniden yayımlanmıştır.
Standart, çalışanlara sağlanan faydaların muhasebeleştirilmesine ve açıklanmasına ilişkin hususları belirlemektedir. Standart kapsamında çalış…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN