Ticari Kazançlarda Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Önceliği

Yazar: Altar Ömer ARPACI*
Yaklaşım / Ocak 2022 / Sayı: 349

I-
GİRİŞ
İşletmelerle doğrudan ilgili olan
işletme sahip veya ortaklarının yanı sıra o işletme ile ticari, mali ve
ekonomik ilişkiler kuran işletmeler veya toplum bireyleri, kredi, finans ve
yatırım kuruluşları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları işletmenin faaliyet
sonuçları ile ilgilenmekte ve bu konuda sağlıklı ve güvenilir bilgi sahibi
olmak istemektedirler. İşletmelerin faaliyet ve sonuçla…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN