Yaklaşım Logo

Tasdik Kapsamına Alınan Vergi Teşviklerinde Ceza Uygulaması, Analizi ve Değerlendirme

Yazar: Mustafa ÇOLAK*

Yaklaşım / Nisan 2022 / Sayı: 352

I- GİRİŞ

Bilindiği üzere, 26 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile önemli vergi düzenlemeleri yapılmıştır.

Bu düzenlemelerden biri de, yeminli mali müşavir (YMM)  tasdik raporuna bağlanması gereken konularda mükelleflere ibraz için ilave süre tanınması ve özel usulsüzlük cezası uygulamasına dair olanıdır.

Mükellef açısından tasdik raporu ibraz edilmekle sağlanacak bir vergi avantajının süresince tasdik raporuna bağlanmadığı gerekçesiyle ayrıca özel usulsüzlük cezasına konu edilmesi, tartışmaları da beraberinde getirmektedir.

Bu yazımızda tasdik konuları, bunların rapora bağlanmaları, aksi uygulamalarda mükellefe kesilecek cezalar ve değerlendirmelerimiz yer almaktadır.

II- YMM TASDİK KONULARI VE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı;

1- Vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanun’a göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya YMM’ler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya,

2- Vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna, yeniden değerleme, zarar mahsubu ve benzeri hükümlerden yararlanılmasını Maliye Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak YMM’lerce düzenlenmiş tasdik raporu ibraz edilmesi şartına bağlamaya,

3- Vergi kanunları kapsamındaki yeminli mali müşavirlik tasdik işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmeye ve tasdike konu işlemleri mükellef grupları, faaliyet ve tasdik konuları itibarıyla ayrı ayrı belirlemeye ve uygulatmaya,

yetkili kılınmıştır.

Bunlardan 2 numaralı bent düzenlenmesine göre yararlanılması YMM’lerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanan konularda, tasdik raporunun zamanında ibrazı şarttır.

Tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilir. Tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellefler tasdike konu haktan yararlanamazlar.

YMM(ler tarafından vergi mevzuatı yönünden tasdiki yapılabilecek olan belirli konu ve belgeler aşağıda belirtilmiştir.

A- GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN

a) Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler,

b) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile dar mükellefiyete tabi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayanlar için münferit beyannameler,

c) Geçici vergi bildirimleri.

B- KURUMLAR VERGİSİ YÜNÜNDEN

a) Yıllık Kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

b) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükelleflerinden yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verme mecburiye…

Diğer Yazılar
Şimdi Abone-Ol
eylul-haber

ABONE OL

Podcst Dinle
En Çok Okunanlar