Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti

Yazar: Hasan Basri CAN*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Bilindiği üzere toprağın, bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması amacıyla korunması esastır. Araziyi kullananlar, toprağın ekolojik, bitkisel üretim, sosyo-ekonomik ve endüstriyel işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak bozulmaması amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu doğrultuda, tarımsal &uum…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN