Serbest Meslek Erbabının Sahip Olduğu Elektrikli Araca Ait Tüketim Bedelinin İndirim Konusu Yapılması

Yazar: Ertan AYDOĞAN*

E-Yaklaşım / Temmuz 2024 / Sayı: 379

I- GİRİŞ

Elektrikli otomobil bir veya daha fazla elektrik motoru kullanarak, bataryalardan ve diğer enerji depolama cihazlarında depoladığı elektriği kullanarak sürülen otomobildir. Elektrikli araçlar, normal araçlara göre, çeşitli konularda çok büyük avantajlar sağlamakta ve bu yönüyle kullanıcılar tarafından tercih edilmektedirler. Araç sektörünün büyük değişim göstermesiyle birlikte yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araçlar bakımından, hizmet sektörü oluşmuş ve bu sektör bakımından yasal düzenlemelerin yapılması zaruri hâle gelmiştir

Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kişilerin envanterlerine kayıtlı elektrikli araçlarına ait elektrik tüketim bedeli giderlerinin tamamının kazanç tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususu yazımız içerisinde incelenecektir.

II- ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI

Gelişen teknolojik olanaklar ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı bir kitlenin erişebildiği otomobiller günümüzde hemen hemen her düzeyden geliri olan kişilerin kullanabildiği ve tabana yayılmış bir ulaşım unsuru haline gelmiştir. Fosil yakıtların kullanıldığı araçlar nedeniyle karbon salınımı artmış, hava kirliliği, doğal kaynakların tüketimi dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek boyutlara ulaşmıştır. Tükenen enerji kaynağı sınıfına giren fosil yakıtlar hem daha yüksek maliyetli hem de çevreye zararlıdır. Bu sebeple fosil yakıtla çalışan otomobiller yerine elektrikli motora sahip olan araçların kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır.

Elektrikli araç veya elektronik taşıt tahrik için bir veya daha fazla elektrik motoru kullanan bir araçtır. Araç dışı kaynaklardan elektrikle bir toplayıcı sistemle çalıştırılabilir veya bir pille bağımsız olarak çalıştırılabilir. Bazen güneş panelleri tarafından yakıt hücreleri veya bir jeneratör kullanılarak yakıtın elektriğe dönüştürülmesiyle de olabilir. Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir; bunlar yerel hava kirliliğini azaltır, petrol ve petrol ithali yapılan ülkelere bağımlılığı azaltır. Ayrıca birçok ülke için yüksek petrol fiyatları ülkelerin ödemeler dengeleri üzerine ters bir etkiye sahiptir; onların ekonomik gelişmelerini engellemektedir

Günümüzde çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı olarak gelişen teknoloji, ulaşım sektöründe de önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişimlerin merkezinde, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara alternatif olarak geliştirilen elektrikli araçlar bulunmaktadır. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, hukuki düzenlemeler de bu yeni teknolojiye uygun olarak güncellenmekte ve düzenlenmektedir.

. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikler: Elektrikli araç şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikler, şarj altyapısının kurulumu ve işletilmesi konularında belirli standartları içermektedir. Bu düzenlemeler, iş yerlerinin şarj istasyonlarını açma ve işletme süreçlerini düzenlemekte ve standartlara uygunluğu sağlamaktadır.

 
Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı