Serbest Bölgeye Verilen Taşımacılık Hizmetinde KDV İstisnası

Yazar: Ertan AYDOĞAN*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

Ülkemizin ekonomik gelişiminde, yatırımın ve üretimin en yüksek katkıyı sağlayacak şekilde yönlendirilmesi amacıyla üzerinde önemle durulan Serbest Bölge uygulaması, temel olarak 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Serbest bölge uygulamaları ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak serbest bölgeler çeşitli teşviklerin uygulandığı, genellikle ihracatı artırma amacı taşıyan ve genellikle ülkenin gümrük bölgesinin dışında sayılan bölgelerdir.

Ticari işlemlerin yoğun şekilde yaşandığı bu bölgelerde taşımacılık hizmetleri her daim önemini korumaktadır. Taşımacılık faaliyetiyle ilgilenen şirketlerin serbest bölgelerde faaliyette bulunan şirketlere iç gümrükler arası veya Türkiye’den serbest bölgelere yük taşımacılığı hizmeti vermeleri halinde, ihraç amaçlı olan veya ihraç amaçlı olmayan, serbest bölgeye ya da serbest bölgeden yapılacak yük taşımacılığı işlerinin katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan serbest bölge şirketlerine yapılması halinde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı ve nasıl uygulanması gerektiği hakkında çalışmamız özelinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

II- SERBEST BÖLGELER

Serbest bölge, yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş, ülkenin siyasi sınırları içerisinde olmakla beraber, gümrük sınırları dışında konumlandırılan, vergi, tarife, kota gibi olağan ticaret engellerinin ortadan kaldırıldığı, bürokratik şartların azaltıldığı, sınai ve ticari faaliyetler için geniş teşvik ve avantajların sunulduğu özel ekonomi bölgesidir. Gelişmekte olan ülkelerde serbest bölgelerde genellikle üretim ağırlıklı faaliyetler yapılmakla birlikte, gelişmiş ülkelerde genellikle ticaret ağırlıklı faaliyetler yapılmaktadır. Ülkemizdeki serbest bölgeler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihe kadar, gümrük ve dış ticaret kurallarının uygulanması açısından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında, menşe kurallarının uygulanması bakımından ise Türkiye Gümrük Bölgesi içinde sayılmaktadır. Serbest bölgelerin sağladığı avantajlar;

– Gümrük vergisi ve aynı tür diğer vergilerden % 100 muafiyet. 

– İmalat şirketleri için kurumlar vergisinden % 100 muafiyet.

– KDV ve özel tüketim vergisinden % 100 muafiyet.

– Düzenlenecek evraklara uygulanan damga vergisinden % 100 muafiyet.

– Emlak vergisinden % 100 muafiyet.

– Tamamı yurt dışına olmak kaydıyla Serbest Bölgelerden verilecek belirli lojistik hizmetlere % 100 gelir ve kurumlar vergisi istisnası.

– Çalışan maaşı üzerinden alınan gelir vergisinden % 100 muafiyet (serbest bölgelerde ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini ihraç eden şirketler için).

– Mallar süre sınırlaması olmaksızın serbest bölgelerde tutulabilmektedir.

– Şirketler, serbest bölgelerden elde edilen kârı hiçbir sınırlama olmaksızın yurt dışına ya da Türkiye’ye serbestçe aktarab…

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı