Prim Borcu Olanlar Sağlık Hizmeti Alabilir Mi?

Yazarlar: Sevgi ÜVEDİ*

Erdoğan ÜVEDİ**

E-Yaklaşım / Haziran 2024 / Sayı: 378

I- GİRİŞ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun([1]) 3. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta “genel sağlık sigortası” olarak tanımlanmış ve Kanun’un 60. maddesinde sayılan kişiler genel sağlık sigortalısı olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun’un 79. maddesinde, kısa ve uzun vadeli sigortalar ile genel sağlık sigortası için bu Kanunda öngörülen her türlü ödemeler ile yönetim giderlerini karşılamak üzere Kurum (SGK) prim almakla, ilgililer de prim ödemekle zorunlu kılınmıştır.

5510 sayılı Kanun’un Geçici 12. maddesi ile birlikte genel sağlık sigortası 01.01.2012 tarihi itibariyle zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır. SGK’nın 2024 Şubat ayına ilişkin istatistik bülteninde([2])

Bu yazıda, gerek sosyal sigorta kapsamında olması, sosyal sigorta kapsamında olmamakla birlikte zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamında olup, prim ödeme yükümlüsü kendisi olanların genel sağlık sigortasından sağlanan yardımlardan yararlanmaları için hangi şartlara tabi olduğu ile prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadıkları hususu incelenecektir.

II- GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA OLANLAR

5510 sayılı Kanun’un “Genel sağlık sigortalısı sayılanlar” başlıklı 60. maddesinde genel sağlık sigortalısı olunabilmesinin ön şartı Türkiye’de ikamet edilmesi olarak konulmuş ve kimlerin genel sağlık sigortalısı olduğu sayma suretiyle belirlenmiştir.

Yazının Tamamı İçin Abone Olun

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı