Özel Okul Öğretmenleri İle Düzenlenen İş Sözleşmesinin Niteliği

Yazar: Cumhur Sinan ÖZDEMİR*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanunu iş sözleşmesini; işçinin iş görmeyi, işverenin de ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme,
şeklinde tanımlanmıştır. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her &cce…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN