Yaklaşım Logo

Muhasebe Mesleğinin Dünü Bugünü ve Geleceği

Yazar: Nuri DEĞER*

Yaklaşım / Mart 2022 / Sayı: 351

I- GİRİŞ

TÜRMOB tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde düzenlenen 21. Muhasebe Kongresine katıldım.

Kongre Webinar ortamında, TÜRMOB yetkililerinin açılış konuşmaları ile çalışmalarına başlamış, daha sonra söz alan üniversite ve özel kuruluş temsilcileri ile uzman kişilerin görüşlerini açıklamakla sürdürülmüştür.

Kongrede doğal olarak herhangi bir karar alınmamakla birlikte, katılımcılar tarafından ifade edilen ve meslek mensuplarına yararlı olacağını düşündüğüm konularda aldığım notları ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dijitalleşme konusunda öngördüğü uygulamaları aşağıda belirtilmiştir.

II- MUHASEBE KONGRELERİNİN TARİHÇESİ

Türkiye’de muhasebe kongresi, ilk defa 1950 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde düzenlenmiştir. Arada geçen süre içerisinde, muhasebe kongreleri bazen üniversiteler ve bazen de TÜRMOB tarafından genellikle Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu “İFAC”ın genel kurul tarihleri göz önünde bulundurularak 3 yılda bir düzenlenmiştir.

III- MUHASEBE MESLEĞİNİN GELİŞİMİ

Kongrede özellikle muhasebe mesleğinin dünü, bugünü ve geleceği üzerinde durulmuş ve bu konularda temsilciler tarafından ifade edilen görüşler aşağıda belirtilmiştir.

Çok uzun bir geçmişi olan muhasebe mesleği, tarihi süreç içerisinde öncelikle kayıt muhasebesi şeklinde uygulanmaya başlamış, daha sonra raporlama ve denetim şeklinde gelişmiştir.

Türkiye’de halen daha ziyade vergi esaslı olarak zorunlu olarak tutulan muhasebe, zamanla çağın ihtiyaç ve değişimlerine parelel bir şekilde, ilkeleri ve uygulama alanı gelişmiş ve gelişmeye devam edecektir.

IV- MUHASEBE MESLEĞİNİN GELECEĞİ

Günümüzde gelinen noktada artık bundan böyle muhasebe sadece vergi uygulamaları için tutulmayacaktır. Her ne kadar bu yaklaşım terk edilmeyecek ise de, başka amaçlara da hizmet edecektir.

Muhasebenin gelecekte yeşil muhasebe, globalleşme ve teknolojik muhasebe şeklinde gelişeceği ifade edilmiştir.

A- YEŞİL MUHASEBE

Yeşil muhasebe çevrenin korunması amacıyla temiz bir çevre için tutulacaktır. Buna çevre muhasebesi de denilebilir. Çevre kirliliğine önem verilmeden yapılan yatırımların, insanlığa maliyeti çok büyük olmuştur. Gerekli tedbirler alınmazsa bu yük daha da ağırlaşacaktır.

Avrupa Birliği tarafından çimento, demir çelik ve gübreden imal edilen ürünlerin ithalatına ek vergiler getirme hazırlığını yapılmaktadır.

Yatırımların imalat sırasında; tükettiği su miktarı, karbon salımı, ortaya çıkardığı atikler ve benzeri konuların muhasebesi tutulacaktır.

İlerde çevreye gerekli özen göstermeyen yatırımlara müsaade edilmeyecek, yatırım teşvik belgeleri alınamayacak, ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Temiz bir çevrenin korunması esas itibariyle muhasebenin konusu olmamakla birlikte, uygulamasında muhasebeye büyük bir rol düşmektedir.

B- GLOBALLEŞME

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı