Arabuluculuk Müessesine Başvurulması Sonucunda Ödenen Tazminatlarda Gelir Vergisi İstisnası

Yazar: Hasan Basri CAN*
Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I-
GİRİŞ
Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş
ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir “alternatif
uyuşmazlık çözümü“ yöntemidir. Esnek ve etkili oluşu arabuluculuğun iş
yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile uyuşmazlığın
taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasını
sağlamıştır. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi is…


YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN