Motorlu Araçlar İçin Getirilen ÖTV Oran Değişikliklerine İlişkin Değerlendirme

Yazar: Fırat DEMİR*

Yaklaşım / Şubat 2022 / Sayı: 350

I- GİRİŞ

ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca,

“2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan (…)(1) mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya … yetkilidir.”

Kanun koyucu tarafından verilen yetkiye istinaden, 12 Ocak 2022 tarih ve 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahlarının yeniden tespiti hakkında karar 13 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda söz konusu karar kapsamında değişikliğe gidilen ÖTV oran ve matrah tutarlarına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

II- CUMHURBAŞKANI KARARI İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öncelikle 5096 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen yenilikler ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 GTİP numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı motorlu araçları ilgilendirmektedir. Mezkur Karar ile ilgili motorlu araçlar için farklı matrah grupları ile bu matrah gruplarına ilişkin farklı oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

 

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

– ÖTV matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar için

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı