Limited Şirketlerin Ortak ve Kanuni Temsilcileri Hakkında Şirket Borcu Nedeniyle Amme Alacağının Korunması

Yazar: Ufuk ÜNLÜ*
E-Yaklaşım / Mart 2023 / Sayı: 363
I- GİRİŞ
Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketi olarak tanımlanabilir. Limited şirketler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesi gereğince limited şirketlerin sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur…

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN