Yaklaşım Logo

Asgari Ücret Desteği Neden Azalır?

Yazar: Eyüp Sabri DEMİRCİ*

E-Yaklaşım / Kasım 2023 / Sayı: 371

I- GİRİŞ

Asgari ücret desteğinden yararlanma şartlarına sahip işyerlerine destek kapsamına giren sigortalıların prim gün sayısı başına;

. 2023/Ocak ila Haziran aylarına münhasıran 13,33 TL

. 2023/Temmuz ila Aralık aylarına münhasıran 16,66 TL

tutarında asgari ücret desteği verilmektedir.

2023/Ocak ila 2023/Aralık ayları arasında verilmekte olan asgari ücret desteği ise 2022 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimde bulunmuş ve bulunmamış işyerleri yönünden farklı şekilde hesaplanmaktadır.

Uygulamada sigortalı sayısı değişmezken bazı aylarda asgari ücret desteği düşen işverenlerin asgari ücret desteğinin eksik hesaplanmış olabileceği yönünde kaygıları olsa da asgari ücret desteğinin bazı aylarda düşmesi yasada öngörülen kurallar dahilinde gerçekleşmektedir.

Bu yazımızda asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin asgari ücret desteklerinin ne şekilde hesaplandığına ve sigortalı sayısı değişmezken asgari ücret desteğinin hangi durumlarda düşebileceği hususlarına yer verilmiştir.

II- 2022 YILINDA UZUN VADELİ SİGORTA KOLUNA TABİ BİLDİRİMDE BULUNMAMIŞ İŞYERLERİ YÖNÜNDEN

2022 yılında uzun vadeli sigorta koluna tabi bildirimde bulunmamış işyerlerinin 2023 yılında destekten yararlanmak için kanunda aranılan şartları sağlamış olmaları halinde, sigortalıların prime esas kazançlarına bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar hariç, hakkında uzun vade sigorta kolları hükümleri uygulanan (emeklilik primi ödenen) sigortalıların prim gün sayıları ile 2023/Ocak ila Haziran aylarında 13,33 TL ile 2023/Temmuz ve Aralık ayları için 16,66 TL ile çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar asgari ücret desteğinden yararlandırılmaktadır.

Örnek 1: İlk defa 14.05.2023 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 2023/Eylül ayında istihdam edilen 24 sigortalıdan;

. 21’inin uzun vade sigorta koluna tabi olarak 1 No.lu belge türü ile bildirildiği ve prim gün sayılarının 720 gün,

Diğer Yazılar
Görüntülenme Sayısı
606